088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Kies voor een positief leef-
en leerklimaat op uw school

Leerlingen en docenten empowered met TOPs!

Wilt u meer weten?
088-8800300

Agenda

Om binnen uw school met TOPs! te gaan werken, leiden we uw medewerkers op tot TOPs!-trainer of -coach. Vaak doen we dat op maat en in-company en plannen we de data in overleg met u. Daarnaast verzorgen we een aantal keer per jaar opleidingen en herhalingstrainingen op basis van open inschrijving. Klik hier voor de data van deze open inschrijvingen op de website van Stichting 180.

Zo werkt TOPs!

Lesmethode en methodiek in één

Zelfregie voor leerlingen

TOPs! vergroot de zelfregie van leerlingen door betere sociale vaardigheden, agressieregulatie en moreel redeneren. Leerlingen worden sociaal vaardiger en krijgen betere relaties met klasgenoten en leraren. Ze laten meer verantwoordelijkheid zien en meer zelfregie. Zodat ze beter zijn voorbereid op hun toekomst en een succesvolle participatie in de maatschappij.

Voor VO, VSO & MBO

Pro-actief coachende leerkrachten

Aan docenten biedt TOPs! de handvaten om een coach te zijn voor hun leerlingen. De handelingsbekwaamheid van de docent als TOPs!-trainer neemt toe waar het de combinatie van didactiek en pedagogiek betreft. Zo leert de docent pro-actief werken aan prosociaal gedrag en een positief sociaal klimaat in de klas.

Sluit aan op leerlijnen

Positief en veilig leerklimaat

TOPs! draagt bij aan een positief en veilig school- en leerklimaat doordat schoolbreed op een duidelijke en eenduidige manier wordt gewerkt aan gewenst gedrag. TOPs! kent een positieve benadering: belonen van gewenst gedrag in plaats van straffen van ongewenst gedrag. Door vaste werkwijzen en lesbijeenkomsten ontstaan er rust, minder incidenten, meer veiligheid en een betere sfeer.

“Het is misschien wat saai, allemaal tienen, maar ik kan er niets anders van maken.Ik kan niet wachten om echt met TOPs! te starten in mijn klas.”

Medewerker Pouwer College Utrecht

TOPs! groeit met u mee

Rustig van start

  • Opleiden één of enkele trainers
  • TOPs! in beperkt aantal klassen

Eigen TOPs!-trainers

Doorgroeien

  • Uw eigen TOPs!-coach(es)
  • Meer opgeleide TOPs!-trainers
  • Bredere invoering

Eigen trainers en TOPs!-coach

Excellent

  • Workshops voor alle medewerkers
  • Breed gedragen
  • Gemeenschappelijke taal
  • Positieve grondhouding

Schoolbrede invoering

Aantrekkelijk lesmateriaal

“Een methode waarvan ik vind dat hij goed aansluit bij de leerlingen.”

Medewerker Ambelt

Ons TOPs!-team: We helpen u graag!

Lise Groen

Lise Groen

Coördinator

06 – 42 71 29 03

  • mail-lise
Arjo Haasnoot

Arjo Haasnoot

Landelijk programmacoördinator, Coach en -Opleider

06 – 23 62 38 71

Waarom TOPs! ?

We weten hoe belangrijk opleiding en startkwalificaties zijn voor leerlingen bij wie niet alles vanzelf gaat. Belangrijk op weg naar werk, belangrijk op weg naar een toekomst waarin ze op eigen kracht, met gevoel voor eigenwaarde en met succes mee kunnen doen in onze maatschappij.

Ook op uw school wilt u het maximale bereiken voor uw leerlingen. Toch lukt dat niet altijd en ‘incidentele’ maatregelen of verbeteringen sorteren na enige tijd steeds minder effect. Daarom hebben wij TOPs! ontwikkeld. Voor een blijvend positieve verandering van het leef- en leerklimaat op uw school. Met TOPs! werkt u tegelijkertijd aan zelfregie van leerlingen, handelingsbekwame docenten en aan een positief schoolklimaat. Wilt u weten hoe? Dat leggen we graag uit!

© Stichting 180