088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Leerlingen en
docenten empowered

TOPs!: Lesmethode en
methodiek in één

U wilt het maximale bereiken voor uw leerlingen. Toch lukt dat niet altijd en ‘incidentele’ maatregelen of verbeteringen sorteren na enige tijd steeds minder effect. Daarom hebben wij TOPs! ontwikkeld. Voor een blijvend positieve verandering van het leef- en leerklimaat op uw school. Wilt u ook zelfregie van leerlingen, handelingsbekwame docenten en een positief schoolklimaat? Maak dan kennis met TOPs!

Binnen en buiten de lessen effectief

Wanneer het leefklimaat op school onder druk staat, heeft dat negatieve gevolgen voor het leerklimaat en de prestaties. Met TOPs! leren docenten om proactief te werken aan prosociaal gedrag en een positief pedagogisch klimaat in de klas. Uniek aan TOPs! is dat het een lesmethode en methodiek in één is. Zo biedt het programma door de concreet uitgewerkte lessen houvast aan docenten en werkt TOPs! aan een grondhouding die gericht is op het belonen van gewenst gedrag in plaats van bestraffen van ongewenst gedrag.

Uw docenten gaan binnen de klassen met het TOPs!-lesprogramma aan de slag met sociale vaardigheden, omgaan met emoties en moreel redeneren. Leerlingen worden zo bewuster van hun eigen denken en doen en leren hier verantwoordelijkheid voor te nemen. TOPs! leert leerlingen dat ze in iedere situatie kunnen kiezen voor een positieve oplossing. Thema’s die in de lessen aan de orde komen zijn bijvoorbeeld omgaan met groepsdruk en agressie, het voeren van een moeilijk gesprek, excuses maken, goed gebruik van social media, vriendschap en pesten. Op die manier is TOPs! bijvoorbeeld uitstekend in te zetten in het kader van de lessen ‘actief burgerschap’, eventueel in een specifieke afdeling of klas.

Maar ook buiten de lessen draagt TOPs! bij aan een veilig en positief schoolklimaat. Leerlingen nemen het nieuwe denken en doen mee naar buiten en docenten gaan dankzij de TOPs!-training anders om met hun leerlingen. Ze zullen meer coachend in plaats van instruerend te werk gaan en de gezamenlijke taal die binnen TOPs! wordt gebruikt, zorgt voor sneller wederzijds begrip.

De lessen maken uw leerlingen sociaal vaardiger en vergroten het zelfvertrouwen en plezier van uw medewerkers. Kortom, iedereen op school werkt prettiger. Niet incidenteel, maar structureel.

We adviseren u graag

Graag vertellen we u meer over de kracht van TOPs! en adviseren we u over de mogelijkheden van TOPs! binnen uw school.

Arjo Haasnoot,
TOPs!-coach,-opleider en coördinator

E: arjohaasnoot@180.nl
T: 06 23 62 38 71

© Stichting 180