088-8800300 info@180.nl
Selecteer een pagina

Leerlingen en
docenten empowered

Voor VO, VSO & MBO

De hulpverleningsvariant van TOPs! is in 2018 erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Inmiddels wordt de onderwijsvariant van TOPs! al jarenlang succesvol ingezet bij leerlingen van 12 tot 24 jaar in het V(S)O en MBO.

De aanpak van TOPs! sluit aan bij vooraanstaande theorieën over zelfmanagement, sociale informatieverwerking, morele ontwikkeling en de Positive Peer Culture. Het programma is ontwikkeld vanuit de What Works-beginselen, die algemeen geaccepteerd worden als de belangrijkste voorwaarden voor effectieve interventies. Om nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag aan te leren wordt gebruik gemaakt van (cognitief) gedragstherapeutische technieken. Van deze technieken is wetenschappelijk aangetoond dat zij leiden tot een afname van gedragsproblemen.

Enkele praktijkvoorbeelden:

VSO De Korenaer, Helmond

VSO De Korenaer in Helmond is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Hier volgen jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar met ernstige gedragsproblemen aangepast onderwijs. De school werkt voortdurend aan het pedagogisch klimaat; actief burgerschap en werken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden staan hierbij hoog in het vaandel. In dit kader worden wekelijks TOPs!-lessen verzorgd. De TOPs!-trainers worden bijgestaan door een interne TOPs!-coach. Hij monitort de ontwikkeling van de trainers en ondersteunt de trainers daar waar nodig is.

Diamant College, Groningen

Het Diamant College in Groningen is een VSO cluster 4-school voor leerlingen met ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Om het gedrag van de leerlingen positief te beïnvloeden, zijn alle docenten en het onderwijs ondersteunend personeel geschoold in TOPs!. Twee keer per week volgen leerlingen TOPs!-lessen. In de onderbouw wordt met name gewerkt met sociale vaardigheden lessen; in de bovenbouw ligt de nadruk op de lessen moreel redeneren. Het Diamant College heeft de ambitie om TOPs! in de toekomst in alle klassen op het lesrooster te hebben staan.

 

Pouwer College, Utrecht

Het Pouwer College in Utrecht is een kleinschalige school voor praktijkonderwijs (ca. 200 leerlingen) in de multiculturele wijk Overvecht. TOPs! is sterk ingebed binnen de gehele school. Alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 volgen TOPs!-lessen omgaan met boosheid, sociale vaardigheden en moreel redeneren. In de bovenbouw wordt gewerkt met TIP-bijeenkomsten. Alle leerlingen en medewerkers op het Pouwer College spreken een gemeenschappelijke ‘TOPs!-taal’. Ook de onderwijsinspectie is zeer enthousiast over de manier waarop Pouwer met TOPs! werkt aan het pedagogisch klimaat op school, blijkt uit hun laatste onderzoek van maart 2017.

Rebound Het Gooi, Hilversum

Rebound Het Gooi in Hilversum is een voorziening voor leerlingen die vastlopen op hun eigen school. Ze werken hier aan hun schoolwerk, maar vooral aan zichzelf. Leerlingen zitten in een groep van maximaal acht jongeren met uiteenlopende leeftijden en niveaus. Om gedragsverandering te stimuleren volgen ze twee tot drie keer per week TOPs!-lessen.

We adviseren u graag

Graag vertellen we u meer over de kracht van TOPs! en adviseren we u over de mogelijkheden van TOPs! binnen uw school.

Arjo Haasnoot,
TOPs!-coach,-opleider en coördinator

E: arjohaasnoot@180.nl
T: 06 23 62 38 71

© Stichting 180